Wypowiedzi Klientów

(...) Badania rekrutacyjne w pełni spełniły nasze oczekiwania.

NASK Dyżurnet.pl

 

(...) Polecamy firmę "Psychodiagnostyka" jako kompetentnego i solidnego wykonawcę badań psychologicznych kandydatów na pracowników.

Mitsubishi Motors

 

(...) Wyniki badań rekrutacyjnych – patrząc z perspektywy czasu – okazywały się trafne i bardzo pomocne w podejmowaniu decyzji kadrowych, dlatego polecamy „Psychodiagnostykę” jako wartościowe wsparcie procesów rekrutacji i selekcji pracowników.

Babka Medica

 

(...) Pieniądze zainwestowanę w te usługi to jedna z najepszych inwestycji w mojej firmie, to inwestycja w odpowiednich ludzi (...)

Arkada Budownictwo

 

(...) Rekomendujemy "Psychodiagnostykę" jako skuteczne i rzetelne wsparcie procesów rekrutacji i selekcji pracowników (...)

Partner XXI Sp. z o.o.

 

(...) Badania są wykonywane z dużym zaanagażowaniem i zrozumieniem potrzeb spółki. Wyniki badań są bardzo pomocne w procesie zarządzania kadrami (...)

Akademia Uśmiechu/ Eduservice

 

+więcej

Facebook - Lubię to!
Newsletter
Po wpisaniu adresu będziesz powiadamiany o nowościach.
Aktualności
 • 2016-11-07 10:44

  Artykuł "Dobra zasada ograniczonego zaufania" w Newsweek PSYCHOLOGIA

  W nowym numerze Newsweek EXTRA PSYCHOLOGIA (nr 7/2016) został opublikowany artykuł Wojciecha Wyplera pt. "Dobra zasada ograniczonego zaufania" poruszający problem nieuczciwych zachowań w relacji pracownik - pracodawca. Zapraszamy do lektury!

 • 2016-09-16 10:22

  "Anatomia zdrady" w Polsat News 2

  Informacja wydawcy programu "Prawy do lewego, lewy do prawego":

   

  15 września 2016. Afera warszawska zatacza coraz szersze kręgi. O mapie stołecznej reprywatyzacji opowiada Jan Śpiewak ze stowarzyszenia "Miasto Jest Nasze". W drugiej części programu o tym, skąd się bierze niewierność i czy da się przed nią obronić. Gościem Witolda Jurasza jest Wojciech Wypler, ekspert psychologii kłamstwa, autor „Anatomii zdrady".

 • 2016-08-23 17:27

  Anatomia zdrady

  14 września to data premiery wydawniczej książki Wojciecha Wyplera pt. "Anatomia zdrady". Książka ukazuje się nakładem MUZA SA.

   

  Fragment opisu wydawcy: „Anatomia zdrady” Wojciecha Wyplera jest książką poruszającą temat zdrady i kłamstwa w związku, zarówno partnerskim, jak i przyjacielskim, czy rodzinie.  To pozycja szczególna, bowiem autor jest psychologiem, specjalistą od psychologii kłamstwa. Szkolił między innymi agentów służb specjalnych, a więc zawodowych kłamców, aby w sposób wiarygodny potrafili przybierać fałszywą tożsamość.

 • 2016-05-04 14:06

  Raport firmy MBC Smart: REKRUTACJA I RYNEK PRACY 2016. Na co warto zwrócić uwagę w tym roku?

  Niniejszy raport ma za zadanie pokazać prognozę sytuacji na rynku pracy w 2016 roku...

 • 2016-04-18 08:39

  Między bezpieczeństwem a wolnością

  W dniach 21-22 kwietnia 2016 r. w Warszawie odbędzie się organizowana przez Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW konferencja pt. Między bezpieczeństwem a wolnością. Profilaktyka społeczna jako zadanie polityk publicznych...

 • 2015-09-02 09:06

  Interdyscyplinarna konferencja „Gospodarka i Społeczeństwo”

  W dniach 24-25 września 2015 r. w Łodzi odbędzie się organizowana przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego interdyscyplinarna konferencja „Gospodarka i Społeczeństwo”.

 • 2015-04-08 09:43

  XIX Międzynarodowa Konferencja. Etyka w życiu gospodarczym.

  W dniach 7-8 maja 2015 r. w Łodzi odbędzie się organizowana przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego XIX edycja konferencji „Etyka w życiu gospodarczym”.

A A A

NLP Superhero?

Jakiś czas temu na jednym z forów internetowych dla absolwentów szkoleń NLP (programowania neurolingwistycznego) zauważyłem wątek poświęcony idei stworzenia „superczłowieka NLP”. Uczestnicy dyskusji wierzyli, że młoda osoba poddana systematycznemu treningowi metodami NLP stałaby się kimś w rodzaju mistrza perswazji i wywierania wpływu, który odnosiłby spektakularne sukcesy zawodowe, wiodąc jednocześnie szczęśliwe, wolne od neurotycznych trosk i lęków, życie.
Reklamy szkoleń NLP formułowane są najczęściej jako kierowana do szerokiego grona odbiorców (zdrowych, dobrze funkcjonujących osób) obietnica rozwoju własnych potencjalnych możliwości we wszystkich sferach życia, np.: „programowanie neurolingwistyczne jest praktyczną dyscypliną, która (...) umożliwia wpływ na własne stany emocjonalne (pozbywanie się negatywnych emocji, zwiększanie motywacji, koncentracji, dostęp do stanów optymalnego funkcjonowania). Przy pomocy technik NLP możesz pozbyć się lęku, usunąć fobię, zmienić ograniczające przekonania, zabezpieczyć się przed negatywnymi skutkami stresu” (Batko, 2007). Reklamy tych szkoleń przedstawiane są także jako skuteczna metoda podnoszenia kompetencji społecznych, np.: „ten sposób uczenia się pozwala uczestnikom zdobyć (...) praktyczne umiejętności psychologiczne dotyczące komunikacji międzyludzkiej, budowania własnych konstruktywnych zachowań oraz wywierania pozytywnego wpływu na reakcje i zachowanie innych ludzi" (Świtała-Rak i Rak, 2007).
Należy przyjąć, że większość osób decydujących się na udział w szkoleniu NLP swoją decyzję podejmuje w oparciu o tak sformułowaną ofertę i podobne obietnice.
W badaniach prowadzonych w latach 2004 – 2005 podjąłem się stworzenia psychologicznej charakterystyki osób praktykujących NLP. Dzięki pomocy trzech firm organizujących treningi NLP (Polskiego Instytutu NLP, Instytutu Neurolingwistyki i Ośrodka Psychoedukacji Homosum) dotarłem do 90 absolwentów zaawansowanych treningów „Mistrz Praktyk NLP”. Do oceny ich funkcjonowania psychologicznego wybrałem te aspekty, które z jednej strony są istotne dla humanistycznej tradycji badań nad dojrzałą osobowością, a z drugiej strony wpisują się w bardzo istotny dla samego NLP model wielopoziomowego funkcjonowania człowieka autorstwa Roberta Diltsa: koncepcję siebie, hierarchię wartości i kompetencje społeczne.
Podczas analizy uzyskanych w badaniach wyników najbardziej zaskoczyło mnie to, że poziom kompetencji społecznych absolwentów zaawansowanych szkoleń NLP nie był istotnie wyższy od poziomu kompetencji społecznych osób, które nie przechodziły szkoleń NLP (grupa kontrastowa).
Być może rezultat ten jest związany ze słabościami quasi-eksperymentalnego planu badań. Należy jednak rozważyć także inne wyjaśnienia.
Na przykład takie, że szkolenia: „Praktyk NLP” i „Mistrz Praktyk NLP” są mało skuteczne lub są nieskuteczne jako metoda podnoszenia poziomu kompetencji społecznych.
Techniki NLP opierają się przede wszystkim na pracy wyobraźni a nie na wypróbowywaniu nowych zachowań w interakcji z innymi uczestnikami grupy, jak ma to miejsce w technice „odgrywania roli” - najczęściej wykorzystywanej w szkoleniach dotyczących rozwoju kompetencji społecznych.
W przykładowej technice NLP - „generator nowych zachowań” - uczestnik szkolenia wyobraża sobie bardzo dokładnie siebie samego zachowującego się w nowy, pożądany przez siebie sposób oraz doskonali tę wizję według wskazówek zawartych w specjalnej procedurze.
Wynika to z zakładanego przez NLP ścisłego związania ciała i umysłu w jeden cybernetyczny system, który O'Connor i Seymour opisują w następujący sposób: „Myślowe przygotowania i ćwiczenia są stałym wzorcem zachowań odkrywanym u wielu wybitnych jednostek (...). Ponieważ ciało i myśl tworzą jeden system, myślowe powtórzenia przygotowują ciało do rzeczywistych wyzwań” (O'Connor i Seymour, 1998).
Być może w sytuacji szkolenia NLP tego rodzaju mentalne ćwiczenia są wystarczające do zmiany samooceny i ogólnej oceny swoich kompetencji w zakresie klas pewnych zachowań, jednak są już niewystarczające dla poczucia pewności poradzenia sobie z przykładami konkretnych, trudnych sytuacji społecznych (poziom kompetencji społecznych mierzono Kwestionariuszem Kompetencji Społecznych Anny Matczak).
Z tym kierunkiem interpretacji wyników koresponduje potoczna obserwacja krytyków NLP, którzy twierdzą, że efektem udziału w szkoleniu NLP jest głównie zmiana przekonań na temat samego siebie, ale bez jednoczesnego podwyższenia praktycznych umiejętności (por. np. Gołaś, 2005). Efektem szkoleń NLP mogą być prawdopodobnie zmiany koncepcji siebie, co, jak pisze Tomasz Witkowski, może być cennym efektem - i czasem wystarczającym - do trwałej zmiany, jednak częściej bywa on powierzchowny: „wiara w to, że potrafimy rozwiązać wszystkie swoje problemy, nie oznacza, że naprawdę potrafimy to zrobić” (Witkowski, w druku).
Oczywiście można szukać także innych wytłumaczeń. Według Chernissa uczenie się umiejętności społecznych ma swoją specyfikę, która wiąże się z tym, że ich nabywanie oznacza zazwyczaj przezwyciężanie istniejących, silnych reakcji nawykowych oraz wiąże się ze zmianami w elementach osobowości, które są kluczowe dla poczucia tożsamości osoby uczącej się, stąd trening umiejętności społecznych idzie często w parze ze znacznym oporem i silną obronną postawą (Cherniss, 2000, za: Smółka, 2006). Podsumowując wyniki badań, Cherniss stwierdza również, że należy wyszczególnić trzy główne przyczyny braku efektywności treningu umiejętności społecznych, który może być nieskuteczny z następujących powodów:
 • jest za krótki,
 • jest oparty na tzw. zmasowanej praktyce (a nie jest odpowiednio rozłożony w czasie),
 • nie dostarcza lub nie dostarcza w wystarczającym stopniu wsparcia potreningowego (Cherniss, 2000, za: Smółka, 2006).
Charakterystyki te można odnieść do treningów: „Praktyk NLP” i „Mistrz Praktyk NLP”, które najczęściej są intensywnymi, dwutygodniowymi szkoleniami (czasem skróconymi do jednego tygodnia!).
Strony: 1 2 Następna »

Komentarze